Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Έκθεση για επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους στην Κίνα

Έκθεση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους 2023» του Κέντρου Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους του εδώ Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκθεση, αρχικό συμπέρασμα της οποίας είναι ότι, οι πολιτικές και ρυθμιστικές δράσεις των κινεζικών Αρχών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους στην Κίνα συνεχίσθηκαν και κατά την διάρκεια του 2022.

Πιο συγκεκριμένα, στο 14ο Πενταετές Πρόγραμμα για τις Επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους, που  δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογιών Πληροφορικής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθορίζεται η στρατηγική εντός της οποίας θα διαμορφωθούν οι συναφείς πολιτικές και ρυθμίσεις κατά την προσεχή πενταετία. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της εφαρμογής των προβλέψεων Προγράμματος, αλλά και για την ad hoc αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Σύμφωνα δε με μελέτες της κινεζικής κυβέρνησης, όπως π.χ. η «Έκθεση Εκτίμησης του Περιβάλλοντος Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους 2022», οι συνθήκες εντός των οποίων δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις βελτιώθηκαν σε όλη την κινεζική επικράτεια.

Όμως, παρόλο που, στο τέλος του 2022, η κινεζική κυβέρνηση ανέστειλε την εφαρμογή της καλούμενης «πολιτικής μηδενικού κρούσματος COVID-19», δεν φαίνεται να έχει ακόμα καταγραφεί η αναμενόμενη εύρωστη οικονομική ανάκαμψη. Σύμφωνα δε με την «Μελέτη Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης 20223» του Επιμελητηρίου, η επιβράδυνση της κινεζικής, αλλά και της παγκόσμιας ανάπτυξης, έχει αντικαταστήσει την πανδημία, ως η μεγαλύτερη πρόκληση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, με την συνεχιζόμενη εμπορική διαμάχη Η.Π.Α.-Κίνας να ακολουθεί στην δεύτερη θέση.

Έχοντας πλέον να αντιμετωπίσουν αυξανόμενους κινδύνους και ένα πιο ασταθές και πολιτικοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια που δυσχεραίνουν την υγιή ανάπτυξή τους στην κινεζική αγορά. Ορισμένες προκλήσεις είναι διαχρονικές, όπως π.χ. τα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ισότιμης μεταχείρισης. Άλλες, όπως π.χ. η φυγή των αλλοδαπών εργαζομένων και οι γενικότερες δυσκολίες προσέγγισης και διατήρησης ταλέντων, διογκώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και συνεχίζονται ακόμα και μετά την άρση των υγειονομικών περιορισμών. Τέλος, οι Επιχειρήσεις Μικρού Μεγέθους έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που συνδέονται με την διεκπεραίωση της πράσινης μετάβασής τους, σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητές τους στην Κίνα.

Το 14ο Πενταετές Πρόγραμμα θέτει φιλόδοξους στόχους για την ενίσχυση της υγιούς ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Καθώς η Κίνα ανοίγεται και πάλι στον κόσμο, μετά από τρία (3) έτη απομόνωσης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το κατά πόσο η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις διακηρύξεις της, εφαρμόζοντας υποστηρικτικά μέτρα που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση βασικών παλαιών και νέων εμποδίων που αντιμετωπίζουν τόσο οι εγχώριες, όσο και οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους.

Επίσης, σύμφωνα με την Έκθεση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ευάλωτο χαρακτήρα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μικρού μεγέθους και την ανάγκη στήριξης των δραστηριοτήτων τους στην ελκυστική μεν, ολοένα και δυσχερέστερη δε κινεζική αγορά, οι λειτουργία ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρηματικών συνδέσμων, αλλά και η υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωσης όπως π.χ. το Κέντρο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους και το Γραφείο Στήριξης Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εξακολουθεί να είναι σημαντική, προκειμένου να εκπροσωπούνται αποτελεσματικά οι Επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους, αλλά και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχή δραστηριοποίησή τους στην Κίνα. Επίσης, η εμβάθυνση της συνεργασίας με την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα θεωρείται ότι θα επιδράσει θετικά στην αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας, φερεγγυότητας και προβλεψιμότητας της κινεζικής αγοράς και ότι θα παράσχει σταθερές βάσεις για την βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ