Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Συνεργασία: ένταξη πράξεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5

Απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξεων πενήντα τριών (53) αιτήσεων στήριξης οι οποίες υπεβλήθησαν στην Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για τη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η ένταξη είκοσι επτά (27) αιτήσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2- Δράση 2 και είκοσι έξι (26) αιτήσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.5 -Δράση 2, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 12.704.471,11€ Δημόσια Δαπάνη.

Ο Διοικητικός Έλεγχος συνεχίζεται και στις υπόλοιπες αιτήσεις στήριξης της Δράσης 2 και   καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιολογηθεί και να ενταχθεί  το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων, το συντομότερο δυνατόν. 

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ