Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Συμμετοχή ΓΕΩΤΕΕ στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης εν όψει της 86ης Δ.Ε.Θ.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Αθανάσιος Σαρόπουλος συμμετείχε στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Υπουργών της Κυβέρνησης με τους επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 εν όψει της 86ης Δ.Ε.Θ.

            Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Αθ. Σαρόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα της πρόσφατης κατάργησης των φορέων διαχείρισης και διοίκησης του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ψηφίσθηκε αναιτιολόγητα και χωρίς καμία διαβούλευση και προηγούμενη συνεννόηση με τα αρμόδια Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόνισε ότι η εν λόγω κατάργηση δίχως άλλο φαλκιδεύει το παρόν και το μέλλον της γεωπονικής και δασολογικής εκπαίδευσης και έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δεδομένου μάλιστα ότι η εσπευσμένη απόφαση δε συνοδεύεται από κάποιο προγραμματικό πλαίσιο ή μία πρόβλεψη οποιασδήποτε σχετικής διαχείρισης. Ζήτησε την άμεση έναρξη διαλόγου με τα δύο Τμήματα για το θέμα αυτό και τη νομοθέτηση της διαχείρισης και διοίκησης του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών από σχετικό φορέα του κάθε αρμόδιου Τμήματος.

            Στη συνέχεια και εν όψει της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας με την Ε.Ε., ο κ. Αθ. Σαρόπουλος υπενθύμισε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ η Ελλάδα αποδέχτηκε να χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονικός/ή/ό», χωρίς τον προσδιορισμό «Βόρειο», όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Βόρεια Μακεδονία και δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος τους, δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη πρόβλεψη για το αντίστροφο. Συνεπώς, ο κ. Αθ. Σαρόπουλος τόνισε την αναγκαιότητα να τεθεί το θέμα της εσαεί κατοχύρωσης της ονομασίας «Μακεδονία» και «Μακεδονικός/ή/ό» για όλα τα προϊόντα και τις ονομασίες των Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας ως βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας με την Ε.Ε.

            Τέλος, στο πλαίσιο του αναγκαίου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στον αγροδιατροφικό τομέα και στο φυσικό περιβάλλον, ο κ. Αθ. Σαρόπουλος ζήτησε τη στενή και άμεση συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ως παράδειγμα, ανέφερε την κατεπείγουσα ανάγκη σχεδιασμού, ωρίμανσης, χρηματοδότησης και εκτέλεσης μεγάλων αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών έργων (ιδιαιτέρως ταμιευτήρων) στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία αρδεύεται με νερό από τους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα και Λουδία και συνεπώς, διατρέχει τον κίνδυνο αδυναμίας άρδευσης εάν συμβούν τα ακραία φαινόμενα ξηρασίας που παρατηρήθηκαν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με τεράστιες δυσμενείς συνέπειες στις εξαγωγές φρούτων και στην αυτάρκεια της παραγωγής ρυζιού, βαμβακιού και ζωοτροφών, συνεπώς και στην εθνική, αλλά και τοπική οικονομία. Επιπλέον, έθεσε το θέμα του πεπαλαιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού στα υπάρχοντα αρδευτικά έργα, ο οποίος είναι υδροβόρος και ενεργοβόρος και χρήζει άμεσης αντικατάστασης, αλλά και της δυσκολίας πλέον είσπραξης των ανταποδοτικών τελών άρδευσης από τους ωφελούμενους αγρότες που μπορεί να μετατραπεί σε αδυναμία πληρωμής και να δυναμιτίσει ακόμη και την απλή διαχείριση και συντήρηση των υπαρχόντων έργων.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –

Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ