Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Η Bayer Ελλάς συμμετέχει, για ακόμα μια χρονιά, στη διοργάνωση του Innovation Greece 5.0

Η Bayer Ελλάςσυμμετέχει, για ακόμα μια χρονιά,στηδιοργάνωσητου Innovation Greece 5.0

Ένα συνέδριο-θεσμός για τοοικοσύστημα καινοτομίας στηχώρα μας

Αθήνα, 30Ιανουαρίου 2024 – Η Bayer Ελλάς για 5η συνεχόμενη χρονιά συμμετείχε στη διοργάνωση του συνεδρίου«InnovationGreece 5.0: Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν».Το συνέδριοπραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις του EKEΦΕ Δημόκριτος και χαρτογράφησε την καινοτομία στην Ελλάδα, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την καινοτομία, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, ενώ επικεντρώθηκε και στην καίρια σημασία της συνεργασίας για την υλοποίηση πρωτοποριακών πρωτοβουλιών.  Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν 20 πάνελ συζήτησης και παρουσιάσεων με τη συμμετοχή 149 ομιλητών, σε 17 ώρες συνεδριών. Περισσότεροι από 550 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, πέρα από τις συζητήσεις σε πάνελ και 5 ώρες διαδραστικώνworkshops, πάνω σε σημαντικά θέματα για το ξεκίνημα και την εδραίωση μιας καινοτόμου επιχείρησης.

Η Bayerσυμμετείχε ενεργά καισε δύο πάνελ που αφορούσαν στους τομείς της Υγείας και της Αγροδιατροφής.Συγκεκριμένα, είχε παρουσία στο πάνελ με θέμα:«Ευκαιρίες ανάπτυξης για Ερευνητικές Ομάδες και Νεοφυείς επιχειρήσεις στην Υγεία», με εκπροσώπους των healthclustersHBio& EIT Health και άλλων σχετικών εταιρειών, καθώςκαι στο πάνελ με θέμα:«Προάγοντας την Καινοτομία στην Αγροδιατροφή»μαζί με τη «Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά», το EITFood, αλλά και άλλες εταιρείες του χώρου.Στις αντίστοιχες συζητήσεις που διεξήχθησαν, αναδείχθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στην Υγεία και την Αγροδιατροφή, επισημαίνοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτάχυνση της καινοτομίας, ενώ έγινε και παρουσίαση σημαντικών δράσεων, που προάγουν την Καινοτομία.

Ο κ. Θανάσης Κότσανης, MedicalDirectorτης BayerΕλλάς &MedicalDirectorτου ClusterSouthern Mediterranean&Black Sea,που συμμετείχε στο πάνελ “Ευκαιρίες Ανάπτυξης για Ερευνητικές Ομάδες και Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Υγεία”, ανέφερε: Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας αντιμετωπίζουν σήμερα σειρά από προκλήσεις, όπως η χρηματοδότηση, το απαιτητικό περιβάλλον και η ανταγωνιστικότητα. Για να μετατραπούν αυτές οι προκλήσεις σε ευκαιρίες, απαιτείται στρατηγική προσέγγιση, καλή συνεργασία με τον δημόσιο τομέα και επένδυση σε καινοτόμες λύσεις. Η Bayer, ως πρωτοπόρος στον τομέα, συντονίζει τις προσπάθειές της για τη  βελτίωση της υγείας των ανθρώπων αλλά και τηγενικότερη ανάπτυξη του χώρου της υγείαςκαι σε αυτό το πλαίσιο εστιάζει και στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που προάγουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.Μέσα από τα πρωτοποριακάπρογράμματα,που έχει δημιουργήσει και υλοποιεί, όπως το HealthCareAccelerator και το Level-up|G4A, υποστηρίζειπρωτοβουλίες που συντελούνστην αναβάθμιση του οικοσυστήματος της υγείας, προσφέροντας λύσεις που προάγουν την πρόληψη, τη θεραπεία αλλά και την ατομική φροντίδα, ενώ παράλληλα, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιώνκαι της βιοτεχνολογίας, επενδύει στηνέρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπευτικών προσεγγίσεων.Παραμένουμε πιστοί στην αποστολή μας «Υγεία και Τροφή για Όλους» συμβάλλοντας στην ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη.”

Επιπλέον, στο πάνελ με θέμα: Προάγοντας την Καινοτομία στην Αγροδιατροφή οκ. Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead, CropScience, Bayer Ελλάς, τοποθετήθηκε στο θέμα αναφέροντας:“Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, με την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη γεωργία και την ψηφιακή τεχνολογία να διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις. Είναι πλέονεπιβεβλημένο ο κλάδος της Αγροδιατροφήςνα ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις υιοθετώντας καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής.Η Bayer Ελλάς, με την εμπειρία και τις καινοτόμες τεχνολογίες της, δεσμεύεται να υποστηρίξει τον τομέα με προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν την αειφορία. Σε αυτό το πλαίσιο, προάγουμεμία ολιστική προσέγγιση στον πρωτογενή τομέακαι τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών με νέα ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες λύσεις φυτοπροστασίας. Παράλληλα, ενισχύουμε την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και επενδύουμε σε κοινούς στόχους, υποστηρίζονταςπρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και ενθαρρύνοντας τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.Η «χρυσή συμβουλή» μας είναι η επένδυση στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, αλλά και κυρίως στην ενεργή συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με φορείς, παραγωγούς και κοινότητες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που ωφελεί όλους.”

Το συνέδριο είναι μία δράση του Smart Attica ΕDIH,που συνδιοργανώνεται από τοπρόγραμμα NBG BusinessSeeds της Εθνικής Τράπεζας, το EKEΦΕ Δημόκριτος, τηνBayer Ελλάς, το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού ΠανεπιστημίουΑθηνών, το AthensCenter for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Μetavallon και το Uni.fund.

Ηκ. Σόνια Μουσαβερέ,Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνη του προγράμματος Levelup|G4A, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, που παράλληλα ήταν και η συντονίστρια στο σύγχρονο πάνελ Γυναίκες και Ηγεσία, του συνεδρίουτόνισε για τη συμμετοχή αυτή της Bayer:«Στην Bayerέχουμε στρατηγική δέσμευση να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας μας. Αναγνωρίζουμε την ουσιαστική αξία της συνεργασίας και επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η ενεργός συμμετοχή της Bayer Ελλάς στο συνέδριο, αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της στρατηγικής μας για την προώθηση της καινοτομίας,ειδικότερα στους τομείς της Υγείας και της Αγροδιατροφής. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, δεσμευόμενοι παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας τη σημασία της καινοτομίας για την επίτευξήτης. Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας σε αυτή την προσπάθειακαι κυρίως όλους τους συμμετέχοντες για την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και την αποδοτική συνεργασίακαι προσδοκούμε να συνεχίσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις για ένα βιώσιμο, καινοτόμο, και επιτυχημένο αύριο».

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ