Συνδεδεμένες: Τετάρτη η πληρωμή των πρώτων προϊόντων. Δείτε τα ποσά €/στρέμμα

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου, το απόγευμα στα ΑΤΜ, θα είναι διαθέσιμα τα ποσά από τις πρώτες συνδεδεμένες ενισχύσεις. Πιο αναλυτικά, τα ποσά ανά προϊόν, βάσει ΦΕΚ, έχουν ως εξής: μήλων (41,8 €/στρέμμα), τεύτλων ( 80 €/στρέμμα), σπαραγγιών (68,6 €/στρέμμα), σκληρού σίτου (5,7 €/στρέμμα), βρώσιμων οσπρίων (17,09 €/στρέμμα), πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών (12,02 €/στρέμμα) σανοδοτικών ψυχανθών (7,87€/στρέμμα), … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνδεδεμένες: Τετάρτη η πληρωμή των πρώτων προϊόντων. Δείτε τα ποσά €/στρέμμα.