Μέτρο 3.1 βιολογικά-ενστάσεις έως Τρίτη 24/08/21

Μέχρι την Τρίτη είναι οι ενστάσεις για το μέτρο 3,1. Να θυμίσουμε ότι υπήρχαν πολλοί κομμένοι από το σύστημα σε 2 νομούς της Λάρισας και της Λακωνίας. Έφτανε το ποσοστό στο 57% στην Λάρισα, ενώ στην Λακωνία στο 9% των απορριπτόμενων. Αυτοί αναμένονται να περάσουν καθότιν το πρόβλημα οφείλονταν αποκλειστικά στο σύστημα του ΠΣΚΕ καθότιν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μέτρο 3.1 βιολογικά-ενστάσεις έως Τρίτη 24/08/21.