Αρδευτικά σχέδια βελτίωσης από 11/05/2021 έως 15/07/2021 οι αιτήσεις

Μικρά φωτοβολταϊκά και αρδευτικός εξοπλισμός στις επιλέξιμες δαπάνες. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 37 εκ. ευρώ, προχώρησε το ΥΠΑΑΤ. Η δαπάνη ανέρχεται στα 27.750 που είναι για τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα , ενώ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αρδευτικά σχέδια βελτίωσης από 11/05/2021 έως 15/07/2021 οι αιτήσεις.